Home Uw bezoek Kinderen Tijdelijke tentoonstelling Collectie Vrienden van De Roos Contact Vestingstad Geertruidenberg Geschiedenis

Tijdelijke expositieDe Biesbosch in Beeld

De Biesbosch in Beeld


Te zien van:

21-01-2021 tot 31-12-2021

In bruikleen van:

Cees Schuller en Cees Achten

Na de afsluiting van het Haringvliet en de aanleg van de spaarwaterbekkens in 1970 is het beeld van De Biesbosch totaal veranderd. Boerderijen zoals op de Heenplaat en de Victoria hoeve zijn verdwenen en de watersport deed rond 1950 zijn intrede. 

De expositie behandelt verschillende thema’s:  keten, oude bruggetjes, watersport, ook waar nu de spaarbekkens liggen en omvat o.a. oude kaarten van De Biesbosch en 46 oude ansichten uit de jaren 50 van de vorige eeuw met nog eb en vloed in de Biesbosch, geselecteerd uit de uitgebreide collectie van bestuurslid van de Vrienden van de Roos Cees Schuller.

De kaarten zijn met een hoge resolutie gekopieerd en uitvergroot naar A3 en A4-formaat.

Extra

Daarnaast exposeert conservator en bestuurslid van De Roos Cees Achten een aantal aquarellen met als thema De Biesbosch.