Home Uw bezoek Kinderen Tijdelijke tentoonstelling Collectie Vrienden van De Roos Contact Vestingstad Geertruidenberg Geschiedenis

Tijdelijke expositieStraatbeeld van Geertruidenberg jaren 1950/1960

Straatbeeld van Geertruidenberg jaren 1950/1960


Te zien van:

28-06-2023 tot 31-12-2023

In bruikleen van:

Museum De Roos

De tentoonstelling ‘Straatbeeld Geertruidenberg jaren ’50 en ’60 geeft een ‘donkere’ periode weer van verval en leegstand in onze stad.
Reeds in de jaren ’20 en ’30 was er al sprake van een toenemende leegstand van woningen op en rond de markt. Crisisomstandigheden en nieuwbouw waren daarvan de oorzaak.
Veel mensen woonden nog in vochtige en tochtige huizen en ook nog zonder toilet in huis. Veel woningen vervielen tot krotten en werden onbewoonbaar verklaard. Woningsanering was dringend nodig.

De grote ommekeer op woninggebied in Geertruidenberg kwam in de jaren ’50. Door de komst van de PNEM kwamen veel mensen van buiten. Daardoor waren er veel woningen nodig. Geertruidenberg bestond toen in feite alleen uit de Kom. Vanaf 1951 werden er nieuwe huizen in de omliggende polders gebouwd.
Er was ook nog een enorme achterstand op het gebied van onderhoud in Geertruidenberg. Krotopruiming geschiedde o.a. in de Elisabethstraat,
Venestraat (De Kat) Haven en Zuidwal. Tevens was er ook nog een grote achterstand met de bestrating en de straatverlichting. In de jaren ’50 was er in de Venestraat, de Markt en bij het station wat straatverlichting.

De vele industrieën uit de jaren ’20 en ’30 zijn inmiddels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor woningen.