Secco’s


Tijdens een ingrijpende renovatie van het pand ‘De Rogh’, Markt 8, kwamen na het verwijderen van diverse pleisterlagen ter weerszijden van de keukenschouw voorstellingen tevoorschijn. Het bleken secco’s te zijn. Secco’s zijn schilderingen op droge kalk in tegenstelling tot fresco’s die op natte kalk zijn geschilderd. De schilderingen zijn met de grootste voorzichtigheid van de muur verwijderd, vervoerd en in hun oude staat teruggebracht. (Dit spectaculaire proces is te zien op een speciale DVD)

Op de ene afbeelding van de twee secco’s staat het Christuskind, gezeten op een kussen; de woorden ‘PAX’ en ‘VOB’ op de afbeelding betekenen: ‘Vrede zij met u’.
De andere afbeelding vertoont een lauwerkrans met vermoedelijk gestileerde bloemen in het midden. Beide secco’s hangen in Museum De Roos.
 
 
 
De Secco's