Museum De Roos heeft een nieuwe expositie ingericht onder de naam: Museum De Roos pakt uit!!


Er zijn in de Lannoy-kamer een groot aantal objecten tentoongesteld, die niet permanent in het museum te zien zijn, maar bewaard worden in het depot. 

Ze zijn daarentegen zeker de moeite van het bekijken waard! 

B.v.: 

- voorwerpen uit het voormalige St. Agnes-ziekenhuis;

met de hand geschreven menu’s uit het einde 19e en begin 20e eeuw, van de familie de Bruijn (vroegere eigenaars van het pand De Roos);;

- een doopjurkje, geschonken door dhr Piet v.d. Ploeg, waarin heel wat ‘Bergenaren’ in de loop van de 20e eeuw gedoopt moeten zijn.....;

- een prachtig bureau van de familie de Bruijn, afkomstig uit het pand aan de Markt 48. 

- oude tegeltjes uit o.a. Gouda; 

- bodemvondsten, waaronder flesjes gevonden in de buurt van het voormalige Kartuizer klooster uit ca. 1572.

 

Te veel om op te noemen. Kom eens kijken!
Verhaal van het doopjurkje:

Eind negentiende eeuw was het gebruikelijk om pasgeboren kindjes zo snel mogelijk te dopen. Het kwam echter vaak voor dat de ouders van de boreling geen geld hadden voor een doopjurk. Dus besloot de toenmalige verloskundige van Geertruidenberg, Johanna Maria Zijlmans, haar trouwjurk ‘op te offeren’. Ze maakte er een doopjurkje van dat van geboorte naar geboorte ging en in de 20e eeuw bekend stond en gediend heeft als ‘ gemeenschappelijke doopjurk van Den Berg’. Er moeten héél wat Bergenaren in die doopjurk zijn gedoopt!